On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Animals – vocabulary

cíl: seznámení s názvy zvířat

  • seznámení s názvy zvířat
  • procvičení hrou „The king“ – učitel vyvolá dvě děti, ukáže či řekne česky zvíře. Které dítě vysloví dříve správný anglický název zvířete, zůstává sedět, druhé dítě si stoupne. Poté učitel takto postupně vyvolává další dvojice. Vždy dítě, které dříve řekne správně anglické zvíře zůstává sedět, druhé dítě si stoupne. Nakonec zůstane pouze jedno dítě sedět a je „The king“
  • následuje procvičení psané podoby slov – napsat zvířata na tabuli a současně každé dítě píše přes folii.
  • Dvojice: Where is a hen? A druhý ukáže
  • Na tabuli nová slova: grass, meat, small animals, seeds /tráva, maso, malá zvířata, semínka/
  • Učitel: What does a bear eat? Děti: It eats meat, small animals, fish…. Učitel napíše otázku a odpověď na tabuli. Důraz na „s“ ve třetí osobě jednotného čísla.
  • Postupně se ptát na ostatní zvířata, co jedí. Vysvětlit rozdíl mezi: „What does a hen eat?“ A „What do hens eat?“
  • Učitel dává dětem hádanky, např. It eats fish. What is it? Děti hádají: Is it a bear, dolphin….?
  • HW: napsat názvy zvířat na pracovní list nebo do slovníku

Řešení:

a. bear, b. hen, c. lizzard, d. dolphin, e. duck
f. elephant, g. Fox, h. frog, i. Kangaroo, j. horse
k. cheetah, l. lion, m. monkey, n. hippo, o. shark
p. spider, q. turtle/tortoise, r. insect

 

Write the names of these animals:

Animals_02

What other animals do you know?
What do they eat?

PDF: Animals_vocabulary

CC BY-NC-SA 4.0 Animals – vocabulary by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.