On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Animals

cíl: pochopení popisu zvířete

Možnosti her:

  1. Na krále: děti stojí, učitel vyvolá dvě z nich a popisuje nějaké zvíře, např. It is a farm animal, it gives us milk. Kdo z dětí dříve řekne „a cow“ zůstává stát, druhé dítě si sedne. Pokračujeme dál, až zůstanou tři děti stát – a ty odměníme (plus, žolík, bonbon)
  2. na tabuli napsat místo slova A GIRAFFE čárky a popisovat toto zvíře – you can see it in a ZOO, and this animal lives in Africa. It has got a long neck and beautiful eyes. Napíšeme  zvíře na tabuli a pokračujeme s dalším zvířetem. Nakonec necháme děti popisovat zvířata napsaná na tabuli.
  3. hra ve dvou týmech: jeden z týmu jedna jde k tabuli, stojí zády u tabule, učitel napíše na tabuli zvíře (dítě to nevidí) a tým jedna má popsat dané zvíře. Do minuty musí uhádnout, získává bod
  4. bingo
  5. pantomima
  6. křížovka

Animals_01.jpg

Across
3. A big animal living in a forest
5. This animal is big, lives in Pilsen´s zoo.
7. This is a farm animal. It can give us milk, but it isn´t a goat or a cow.
8. This animal is small, green, fast.
11. This animal looks like horse, but it has got stripes.
13. This animal lives in forests and it is clever.
14. This animal lives in the sea and we like it.
16. This is a farm animal. It has got long ears and it can jump.
17. This animal can swim, it is small and green.
19. This is a farm animal and gives us milk.

Down
1. This animal lives in the river and is dangerous
2. This animal is yellow and can live some days without water
3. A flying mouse
4. This animal lives on trees and loves bananas.
6. This is a small animal. It makes nets and eats flies.
7. This animal doesn´t have legs, it is long and it eats mice.
9. This animal doesn´t live now, but we can watch them in Pilsen´s park.
10. This animal can jump very fast
12. This animal can fly and it eats small animals.
15. This animal has got long legs, can run very fast and has got wings.
18. This is a farm animal, gives us milk but it isn´t a cow.

PDF: Animals

CC BY-NC-SA 4.0 Animals by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.