On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Jak se dostaneme k …

Seznam slovíček

Jak se dostaneme k  ….?
rovně
mineš supermarket
první zatáčku doprava
na rohu
vedle policejní stanice
mezi soudem a klinikou
správný/špatný směr
naproti vězení
jdi podél
ke kruhovému objezdu
přes kanál
nejbližší policejní stanice
How do we get to ….?
go along
go past the supermarket
take the first / second turning on he right
on the corner
next to the station
between the courthouse and the clinic
opposite the prison
straight on
at the roundabout
over the canal
the nearest police station
wrong/right direction
Jak se dostaneme k  ….?
rovně
mineš supermarket
první zatáčku doprava
na rohu
vedle policejní stanice
mezi soudem a klinikou
správný/špatný směr
naproti vězení
jdi podél
ke kruhovému objezdu
přes kanál
nejbližší policejní stanice
How do we get to ….?
go along
go past the supermarket
take the first / second turning on he right
on the corner
next to the station
between the courthouse and the clinic
opposite the prison
straight on
at the roundabout
over the canal
the nearest police station
wrong/right direction
Jak se dostaneme k  ….?
rovně
mineš supermarket
první zatáčku doprava
na rohu
vedle policejní stanice
mezi soudem a klinikou
správný/špatný směr
naproti vězení
jdi podél
ke kruhovému objezdu
přes kanál
nejbližší policejní stanice
How do we get to ….?
go along
go past the supermarket
take the first / second turning on he right
on the corner
next to the station
between the courthouse and the clinic
opposite the prison
straight on
at the roundabout
over the canal
the nearest police station
wrong/right direction
Jak se dostaneme k  ….?
rovně
mineš supermarket
první zatáčku doprava
na rohu
vedle policejní stanice
mezi soudem a klinikou
správný/špatný směr
naproti vězení
jdi podél
ke kruhovému objezdu
přes kanál
nejbližší policejní stanice
How do we get to ….?
go along
go past the supermarket
take the first / second turning on he right
on the corner
next to the station
between the courthouse and the clinic
opposite the prison
straight on
at the roundabout
over the canal
the nearest police station
wrong/right direction

PDF:  Jak_se_dostaneme_k-match_words

CC BY-NC-SA 4.0 Jak se dostaneme k … by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.