On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Animals

Animals

 procvičení názvů zvířat: Na tabuli napsat tyto anagramy: gleae, gato, inedlph, gakarono, hpntaele….(eagle, goat, delphin, kangaroo, elephant)

  • Učitel se ptá žáků: What is it? Where does it live? What does it eat? What colour is it? Is it big? Can it swim. Can it jump?…. Žáci odpovídají
  • Učitel napíše otázky na tabuli
  • Ve dvojicích: jeden žák popíše nějaké zvíře, druhý hádá, co to je. Např.

A:  It eats grass. It is a farm animal. It can run and jump.
B:  Is it a horse?

  • doplnění křížovky
  • řešení:

Across
3. ostrich
5. eagle
6. guinea-pig
8. shark
9. hippopotalamus

Down
1. girrafe
2. frog
4. sheep
6. goat
7. insect

Animals
animals-krizovka

Across
3. It is a bird, but it can´t fly.
5. It is quite a big bird. It lives in the mountains.It eats small mammals.
6. It is a small animal. You can have it at home. It isn´t a rabbit.
8. It can swim and it lives in oceans. It is dangerous animal.
9. It likes water. It is big and grey.  

Down
1. It lives in Africa, it is a mammal. It has got long neck.
2. It can jump and swim. It is green.
4. It is a farm animal, usually white.
6. It is a farm animal. It gives milk.
7. It is very small and wild animal. It lives in the forrest. People usually don´t like it.

PDF: animals_

CC BY-NC-SA 4.0 Animals by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.