On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Present perfect

Předpřítomný čas – první část.


Use:

 • never, ever, just, yet
 • oznamujeme, co jsme již udělali a co ještě ne. Ve větě nesmí být časové určení (včera, minulé prázdniny apod.)
 • He has seen the film. On už viděl ten film.
 • We have been to Afrika. Už jsme byli v Africe.
 • He has never won a prize. On ještě nevyhrál cenu.
 • They have never met a famous person. Oni ještě nikdy nepotkali známou osobnost.

 

               +                –                ?
I
You
We
They
He
She
It
have+ past participle

 

has + past participle
Haven´t + past participle

 

Hasn´t + past participle
I
you
Have we +past participle
theyhe

 

Has she + past participle
it

 

Complete the table:

Vědět, znát
do
drank
been
Krájet, řezat
make
said
sung
myslet
swim
wrote
taken
Stavět
fly
brought
found
dát
speak
stood
heard
jíst
read
left
had

  1. Match the English sentence to the Czech translation:

 1. He has been on the radio.                                 A. Minulý týden byl v rádiu.
 2. He was on the radio last week.                         B. Už byl i v rádiu.
 3. I´ve been in some plays at the theatre.           C. Už jsem hrál v divadelních hrách.
 4. I was in some plays at the theatre.                   D. Hrál jsem v divadelních hrách.
 5. I´ve seen films with Angelina Jolie.                 E. Už viděla filmy s Angelinou Jolie.
 6. I saw a film yesterday.                                         F. Včera jsem viděl film.
 7. She´s visited Cambodia.                                     G. Ona byla v Kambodži.
 8. She was in Cambodia.                                         H. Ona už byla v Kambodži.
 9. He´s won several races.                                      I. On vyhrál několik cen.
 10. He won several races.                                          J. On už vyhrál několik cen.

2. Put the sentences in the correct order:
ex.: He has never done his homework.
a.
He / never / has / his / homework / done.
b. Have / you /a famous person / talked to.
c. My mum / done / has / her work.
d. Never / I / have / chess / played.
e. They / been / never / have / to India.

3. Make sentences with present perfect
ex.: You have speaken German.
a. You ______________/speak/ German.
b. He ______________/swim/ in the sea.
c. She ______________/break/ her leg.
d. They_____________/do/ their homework.
e. We______________/leave/ our bags in the airport.

4. Write questions in present perfect:
ex.: Have you spoken German?
a. you / speak German?
b. You / swim in the sea?
c. Your mum / break her leg?
d. You / do your homework?
e. Your father / been to U.S.A?
f. You / visit your grandparents?
g. You / play chess?

PDF: Present_perfect

CC BY-NC-SA 4.0 Present perfect by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.