On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Past tense test

Test


Past tense A                                                              Name:                                               

PŘELOŽ      

1.Koupil jsem brambory.                                                       2. Oni jedli těstoviny.
+                                                                                                 +
–                                                                                                   –
?                                                                                                  ?

3. On psal knihu.                                                                    4. My jsme se učili.
+                                                                                                +
–                                                                                                  –
?                                                                                                 ?
NAPIŠ VŠECHNY TŘI TVARY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES:
stát se
kreslit
pít
padat
jíst

WHAT DID YOU DO YESTERDAY? (napiš alespoň 10 vět o sobě)

 

 

 

 

 

 

past tense B                                                              Name:                                               

PŘELOŽ
1. On se díval na TV.                                                            2. Oni četli knihu.
+                                                                                              +
–                                                                                                –
?                                                                                               ?

3. Pil jsem čaj. 4. My jsme běhali.
+                                                                                              +
–                                                                                                –
?                                                                                               ?

NAPIŠ VŠECHNY TŘI TVARY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES:
chytit
stát se
zlomit
stavět
jíst

WHAT DID YOU DO YESTERDAY? (napiš alespoň 10 vět o sobě)

 

 

 

 

 


THE ICEMAN
ANSWER THESE QUESTIONS FROM THE TEXT IN YOUR BOOK (page 8)

(odpověz celou větou)

 1. Who found the Iceman?
 2. When did they find him?
 3. How old was he?
 4. Who was he?
 5. What did he look like? Describe him.
 6. How did he change our ideas about the Stone Age?
 7. What was he wearing?

 

 

THE ICEMAN
ANSWER THESE QUESTIONS FROM THE TEXT IN YOUR BOOK (page 8)

(odpověz celou větou)

 1. Who found the Iceman?
 2. When did they find him?
 3. How old was he?
 4. Who was he?
 5. What did he look like? Describe him.
 6. How did he change our ideas about the Stone Age?
 7. What was he wearing?

 PDF: 02-Past_tense_test

CC BY-NC-SA 4.0 Past tense test by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.