On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Revision of the first lesson

Opakování 1.lekce

Revision of the first lesson

1. Translate these words: (help in your book page 8/1a)
vlna__________, bavlna___________, železo___________, ocel__________
kůže_________, hedvábí___________, dřevo___________, zlato__________

2. Translate these words (help in your book page 8/1b)
vlněný________, dřevěný___________, vyrobený z bavlny_______________
vyrobený z železa__________________, vyrobený ze  stříbra______________

3. Answer from the text about The Iceman (book page 8)
a. Who found the Iceman?____________________________________
b. When did they find him?__________________________________
c. How old was he?________________________________________
d. Who was he?___________________________________________
e. What did he look like? Describe him.___________________________
_______________________________________________________________
f. How did he change our ideas about the Stone Age?_______________________
_______________________________________________________________
g. What was he wearing?____________________________________________

4. Past continuous: Kdy používáme minulý čas průběhový? Doplň a ve větách minulý průběhový čas podtrhni:

a. Když se něco dělo delší dobu a do toho___________________________
He was walking when he saw an elephant.
b. Když se dvě činnosti dějí_____________
I was reading a book and she was watching TV.

5. Doplň věty z článku The Ice Man:
They were walk____ along the path, when they________something in the ice.
They weren´t look____ at the body of a modern climber.

6. Answer these questions from the story We used to be rivals (book page 10)
a.  Who are Sweet Sue and Smart Alec talking to?___________________________
b.  Do they work togehther now?______________________________________
c.  How does the reporter solve their problem?____________________________

7. Translate these words:
bývávali rivalové___________, vítejte____________, pracují společně_________
sdílí kancelář_____________, stavitel___________, on všechno uklízí________

8. Kdy používáme „used to“?
V překladu to znamená b_ _ _ _ _ lo.

9. Doplň věty s použitím „didn´t use to“ nebo „used to“
Sweet Sue and Smart Alec ________be rivals. They ___________work together. Sweet Sue _________ have her own office. Sweet Sue and Smart Alec___________like themselves. Smart Alec___________practise golf in the office. Sweet Sue _______________put things away. Sweet Sue´s office ___________be yellow. Sweet Sue _________________wear thick woollen jumpers.

10. Fill it in:

 • Can I _____________?
  • Yes, please. I´m __________ a shirt to go with my new ______.
 • What __________ this one?
  • No, it´s not the right _________
 • Would you _________ this one?
  • Yes, it looks nice. Can I ____it ____?
 • Is the _________all right?
  • Yes, I think so. ______________ is it?
 • It´s twenty-five ________
 • _________ I _______ by a credit card?

11. Fill in the right words:
kalhoty_____________, sukně_______________, tričko________________
oblek______________, šaty_________________, rukavice______________
palčáky_____________, šála_________________, bunda________________
svetřík_____________, brýle________________, hodinky_______________

12. Fill in
Were you _________?                                    Byl jsi pryč?
________________ my grandma.           Byla jsem u babičky.
________________ all my aunts.            Mohla jsem vidět všechny mé tetičky.
It was a ____________________.        To byl náročný víkend.
Did you____________________?             Vyhrál jsi tenisovou soutěž?
No, I ______________________:            Ne, byl jsem třetí.
____________________ the French.  Opakoval jsem si francouzštinu
________________ revise                        Musel jsem si opakovat.
the test was _________                                 Test byl těžký.
I got ___________________ right        Měl jsem většinu otázek správně.
________________ I revised for it.        Jsem rád, že jsem si opakoval.
How did you_________________              Jak se ti dařilo?
I´ve _________________                       Prošel jsem.

 PDF: Revision_of_the_first_lesson

CC BY-NC-SA 4.0 Revision of the first lesson by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.