On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Jednoduchý dialog

cíl: procvičení konverzačních frází

[…]

Hra – Příběh podle obrázků

Hra je vhodná na procvičování různých gramatických jevů

[…]

Hra na zkoušení slovní zásoby

Cíl: zkoušení slovní zásoby zábavnou formou

[…]

His, her, their

cíl: základní konverzační fráze a přivlastňovací zájmena

[…]

Food

cíl: rozšíření slovní zásoby, vazba THERE IS, THERE ARE, SOME, ANY

[…]

Food, much, many

cíl: Rozšíření slovní zásoby, much, many

[…]

Little Red Riding Hood

Cíl: naučit se nová slovíčka, procvičit si minulý čas sloves a převyprávět příběh

[…]

Role plays

[…]

Post it

cíl: listening activity

velice hezký filmík využitelný pro pěknou konverzační aktivitu.

[…]

Hansel and Gretel

Cíl: naučit se nová slovíčka, převyprávět příběh v minulém čase podle obrázků

[…]