On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Běhací diktát – čas

Procvičení času, psaní a výslovnosti

ČAS

 

materiál: rozstříhané lístečky 1-6

Hra běhací diktát je moje oblíbená hra. Děti si v ní procvičí psaní a i výslovnost těch gramatických jevů, které potřebuji. Děti hra baví – hýbou se a získávají odměnu (plus, žolík, bonbon)

Když děti již ví, jak čas říkat, můžeme si zahrát tento běhací diktát. Pravidla:

 • práce ve dvojici, jeden je „běhač“, druhý „zapisovač“ (píše do sešitu)
 • běhač běhá k lístečkům rozvěšeným po třídě
 • NESMÍ křičet, hra je to tichá. Nikoho nesmí být slyšet, jinak je vyloučen ze hry.
 • lístečky s větami jsou rozvěšené po třídě na viditelných místech.
 • zapisovač si napíše do sešitu čísla 1-6 pod sebe
 • Nemusí k nim běhat popořadě, může např. běžet napřed k lístečku s č.3
 • běhač doběhne k lístečku např. 5, zapamatuje si větu z lístečku, doběhne k zapisovači a POŠEPTÁ mu zapamatovanou větu. K lístečku se může vrátit tolikrát, kolikrát chce
 • nehodnotím rychlost, ale správnost, takže běhač kontroluje zapisovače a případně se pro kontrolu doběhne podívat ještě jednou.
 • pokud mají všechny věty, přinesou je ke kontrole.

 

 1. I start at quarter to nine.
 1. They go home at half past three.
 1. He watches TV at quarter past eight.
 1. She has a clarinet lesson at nine o´clock.
 1. We leave home at ten to nine.
 1. We meet at the but at quarter past eight.

PDF: Behaci_diktat_cas

CC BY-NC-SA 4.0 Běhací diktát – čas by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.