On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Datumy

Procvičení výslovnosti datumu, jistota ve znalosti měsíců.

Datumy

materiál: nastříhané domino do dvojic (rozstříhne se v prostředním sloupečku a pak po řádcích, znikne nám 12 dvojic lístečků – vždy na každém lístečku datum a vyslovený datum)
pro učitele lístečky s měsíci – česky i anglicky

  1. What is the date today? Učitel se ptá dětí a očekává odpověď např. It is the fourth of October.
  2. učitel má napsané lístečky s měsíci a ukáže dětem: leden, děti January atd.
  3. použití pomůcek k zapamatování měsíců, např. January – Jan v lednu bruslí, February, March – March ze Simpsonů, April – aprilové počasí, May – staví se májky, June – (na rozlišení JuneXJuly) – ne, ještě nejsou prázdniny, July, August – au, Gusto, tys mě seknul srpem, September, October – 10.měsíc (O-O), …
  4. hra na krále: děti si stoupnou, učitel vyvolá dvě z nich (přibližně stejné úrovně), ukáže česky napsaný datum na lístečku (nebo ho řekne) a kdo dřív řekne správně měsíc anglicky, zůstává stát, ten druhý si sedne. Pokračovat dále, až zůstanou poslední tři stát, ty odměnit (plus, žolík, bonbon)
  5. na tabuli napsat jiné datumy a ptát se dětí
  6. zahrát si domino – ve dvojici

 

Datumy

PDF: datumy

CC BY-NC-SA 4.0 Datumy by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.