On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Food and drink

Vysvětlení počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.

Food

CountableXuncountable

  • seznámení s názvy potravin
  • která z nich se dají spočítat? grapes , cucumber, trout, chicken, tomate, lettuce, sausages, beans, pears
  • která se nedají spočítat? bread , rice, beef, cheese, bean, food, pork
  • Vidíš rozdíl mezi oběma skupinami? (nepočitatelná nemají množné číslo)
  • Přidej člen k těm, které se dají spočítat.

Brad, an apple, a grape, an egg, some rice, some fruit, a banana, some meat, a tomate, a sandwich, some lettuce, some cheese, a pear, a cucumber


 

Food and drink

 1. Match the words to the pictures

 1bread 2. grapes 3. cucumber 4. rice 5. beef 6. trout 7. chicken 8. tomatoe 9. lettuce
10. cheese 11. sausages 12. beans   13. food 14. pork 15. pears

Foof_Drink

2. What can you count?

3. What can´t you count?

4. Doplň a/an nebo some:

 ____bread, ____apple, _____grape,____egg, _____rice, ____fruit, _____banana, _____meat, ____tomatoe, _____sandwich, ______lettuce, _____cheese, _____pear, _____cucumber

 PDF: food_and_drink

CC BY-NC-SA 4.0 Food and drink by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.