On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Reguests – ghost dialogues 2

“Ghost dialog” k tématu žádosti ze 4.lekce učebnice Project 5. Žáci pracují ve dvojicích, vzájemně si do listů nekoukají. Tučný a český text žák překládá, anglický text je text jeho spolužáka, slouží pro kontrolu správného překladu.

A
Mami, rád bych šel do kina se svými kamarády. Ale nemám peníze. Myslíš, že bys mi mohla dát peníze?You didn´t get pocket money, because you didn´t do your housework.

Já vím, ale já bych to udělal. A také bych umyl nádobí.

In that case I could give you the pocket money. But the next time you could do your duties.

B
Mum, I would like to go to the cinema with my friends. But I haven´t got any money. Do you think you could give me some money?Nedostal jsi kapesné, protože jsi neudělal domácí práci.

I know, but I would do it. And I would wash the dishes, too.

V tom případě bych ti mohla kapesné dát. Ale příště by sis měl splnit své povinnosti.

Ségro, dnes mi přijdou kamarádi. Mohla bys jít, prosím, do svého pokoje?But I want to watch TV. My favourite soup opera is on.Ale to opakují i zítra. Nevadilo by ti jít do tvého pokoje a já bych pro tebe uvařil něco dobrého?

OK than, I will go to my room, Bra.

 Sis, today my friends are comming. Could you go into your room, please?Ale já se chci dívat na TV. Dávají můj oblíbený seriál.But it is repeated tomorrow. Don´t you mind going into your room and I would cook something good for you?

Dobrá tedy. Půjdu do svého pokoje, brácho.


A
Mami, rád bych šel do kina se svými kamarády. Ale nemám peníze. Myslíš, že bys mi mohla dát peníze?You didn´t get pocket money, because you didn´t do your housework.

Já vím, ale já bych to udělal. A také bych umyl nádobí.

In that case I could give you the pocket money. But the next time you could do your duties.

B
Mum, I would like to go to the cinema with my friends. But I haven´t got any money. Do you think you could give me some money?Nedostal jsi kapesné, protože jsi neudělal domácí práci.

I know, but I would do it. And I would wash the dishes, too.

V tom případě bych ti mohla kapesné dát. Ale příště by sis měl splnit své povinnosti.

Ségro, dnes mi přijdou kamarádi. Mohla bys jít, prosím, do svého pokoje?But I want to watch TV. My favourite soup opera is on.Ale to opakují i zítra. Nevadilo by ti jít do tvého pokoje a já bych pro tebe uvařil něco dobrého?

OK than, I will go to my room, Bra.

Sis, today my friends are comming. Could you go into your room, please?Ale já se chci dívat na TV. Dávají můj oblíbený seriál.But it is repeated tomorrow. Don´t you mind going into your room and I would cook something good for you?

Dobrá tedy. Půjdu do svého pokoje, brácho.

PDF: Reguests-ghost_dialogues_2

CC BY-NC-SA 4.0 Reguests – ghost dialogues 2 by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.