On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Requests – otázky

Příprava k testu ze 4.lekce

Příprava k testu ze 4.lekce

1. Requests:
Použij následující začátky zdvořilých otázek do překladu

Would you mind if….
Could you…?
Do you think you could?
Is it all right if…?

 1. Je v pořádku, když otevřu okno?
 2. Nevadilo by ti pomoci mi s angličtinou?
 3. Mohl bys otevřít okno?
 4. Nevadilo by, když si zuji boty?
 5. Je v pořádku, když přijdu pozdě?
 6. Mohl bych jít na party?
 7. Myslíš, že bych mohl navštívit kamarády?
 8. Myslíš, že bys mohl ztlumit TV?
 9. Nevadilo by ti, kdyby ses staral o sestru?
 10. Mohl bys zapnout myčku na nádobí?

 2. Překlad frázových sloves:

 1. starat se o
 2. hledat
 3. těšit se na
 4. obléci si / sléci si
 5. zapnout / vypnout
 6. sebrat / vyhodit
 7. čekat na
 8. ukliď si pokoj
 9. ztlumit
 10. mít rád

3. What job is it? Poznej povolání podle popisu:

 1. He or she looks after sick people in the hospital
 2. He or she looks after sick animals.
 3. He or she is fond of flying in a plane.
 4. He or she is fond of food. He prepares food in restaurants or hotels.
 5. He or she works for a boss. She prepares coffee for him and helps him with the work.
 6. He or she tidies rooms, washes floors, sweeps the floor.
 7. He or she is usually fond of cars, he likes driving and he drives a lot in a very big car.
 8. He or she cuts hair.
 9. He or she looks for criminals.
 10. He or she works in schools with children. He or she usually stands in front of students.

4. Vocabulary revision:

 1. formulář žádosti    2. nejrušnější den    3. fotografovat           4. zametat podlahu
 2. mužský a ženský    6. zákazníci               7. kapesné                   8. brigáda

 PDF: requests-otazky

CC BY-NC-SA 4.0 Requests – otázky by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.