On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

School

Cílem je procvičení slovní zásoby z oblasti “school” a fráze “my favourit, I don´t mind, I like”

School

  1. Labels – děti vytvoří popisky k různým věcem ve třídě
  2. What is in my bag? – vytáhnout věci a pojmenovat
  3. timetable – rozvrh hodin v aj
  4. my favourite subjects – ohodnotit předměty smajlíky 🙂

school

  • battleship ve dvojicích: Is Math your favourit / the subject you don´t mind / you don´t like?
  1. štafeta – na tabuli každý napíše nějaký čas, děti potom vytvoří 2 řady, první u tabule stojí zády k tabuli, v ruce křídu. Učitel řekne nějaký čas, děti se okamžitě otočí a ten, který zakroužkuje správně daný čas jako první získává bod pro svou skupinu.

PDF: School

CC BY-NC-SA 4.0 School by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.