On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Aktivity v hodině angličtiny bez přípravy


Aktivity v hodině angličtiny bez přípravy

aktivity užitečné na začátek nebo na konec hodiny

 1. Na Krále – děti stojí, učitel vyvolá dvě z nich a dá jim slovo (překlad z čj do aj nebo naopak) a to dítě, které dříve správně odpoví, zůstává stát. Druhé dítě si sedne. Pokračujeme dál, až zůstanou stát pouze tři děti – vítězové.
 2. Kufr – třída rozdělena na dvě skupiny. Z jedné skupiny A jde jedno dítě k tabuli (stojí k ní zády) a z druhé skupiny jedno dítě na tabuli napíše slovo. Skupina A toto slovo popisuje tak, aby dítě u tabule uhádlo.
 3. Na paměť – slovíčka, nebo věty – jedno dítě řekne slovo, které zaznělo v dnešní hodině, např. steal, druhé dítě zopakuje „steal and brake“, další dítě „steal, break and jump“ atd.
 4. Bomba – na konci hodiny cca 2 minuty do zvonění podáme dětem jakýkoliv předmět, např. kamínek, fixu apod. Děti si předmět předávají a každé musí říct slovo, které zaznělo v dnešní hodině. Kdo má předmět v ruce, když zvoní, „BUM“, exploduje.
 5. Lidské pexeso – dva hadači jdou za dveře (máme-li lichý počet dětí, pošleme tři děti za dveře). Zbytek dětí se ve dvojici domluví na nová slovíčka, jedno dítě má slovo česky, druhý anglicky. Hadači přijdou do třídy a vyvolávají spolužáky jmény (jako by otáčeli kartičky pexesa). Oslovení řeknou svoje připravené slovo. Pokud je uhodnuta dvojice – české a anglické slovo, stoupnou si.
 6. Šibenice – klasika na tabuli, nebo ve dvojici.
 7. Město, jméno, zvíře, věc, sloveso apod. – hra pro celou třídu, nebo skupinky. Děti si připraví papíry, nadepíší si kolonky (co se nám hodí, např. adjectives, animals….)Jedno dítě říká v duchu abecedu, další dítě řekne STOP a první řekne písmeno, např. B. Všichni začnou psát město, jméno, zvíře… začínající písmenem B. Kdo první dopíše všechny kolonky, řekne STOP a děti si zkontrolují – pokud např. mají dvě děti stejné BUDějovice, dostanou 5bodů. Pokud někdo má sám Brno, dostane 10 bodů, pokud žádné další dítě nepřišlo např. na zvíře, jen jedno dítě, ten pak má 20bodů.
 8. Pantomima – soutěž dvou družstev.
 9. Přelož slovo – soutěž dvou družstev, bez použití sešitu či učebnice. Děti z první skupiny dají dětem z druhé skupiny přeložit slovíčko. Když ti ho vědí, získávají bod a pokračují.
 10. Co se ve třídě změnilo? – dva jdou za dveře, změna ve třídě. Přijdou a snaží se odhalit „I think that this chair has been here…“
 11. Slovíčka na tabuli – dvě skupiny v řadě za sebou (jakoby ve frontě). První u tabule mají v ruce křídu a každý napíše na tabuli jedno slovíčko (píší různě – šikmo, nahoru, dolu….). Takže v první fázi máme připravená různá slovíčka na tabuli. Poté soutěž: děti u tabule stojí zády k tabuli. Učitel řekne slovo z tabule, děti se otočí a které dříve to slovo na tabuli škrtne, získá pro svojí skupinu bod.
 12. Change your place – děti si dají židle do kruhu, jedno dítě je bez židle uprostřed kruhu a vymýšlí něco, co by platilo alespoň na jedno dítě, ideálně na všechny, např. „Change your place if you are a girl“ a všechny dívky se zvednou a musí si vyměnit místo. Uprostřed zůstane další dítě „Change your place if you live in the Czech Republic“… atd. /můžeme procvičovat různé gramatické jevy, např. minulý čas – …. if you watched TV yesterday…, nebo předpřítomný – …. if you have flown in a plane apod.)
 13. What has dissapeared ? Máme-li na tabuli nějaká slova, nebo věty, můžeme nechat něco „zmizet“. Děti se po dobu 1 min. dívají na tabuli, snaží se zapamatovat, pak dají hlavu na lavici. Učitel něco smaže a děti si to „něco“ napíší do sešitu. Pak pokračujeme ještě několikrát. Kdo má v sešitě všechno správně, získává plus, bod, žolíka nebo jak máme nastavený systém hodnocení.
 14. What is it? Další hra pro každé dítě – učitel popisuje určitou věc, sloveso, nebo něco z hodiny. Každé dítě si slovo, které to asi je, napíše do sešitu. Kdo má všechna slova správně?
 15. Memory game – další hra na paměť – v čas. limitu 2 min. si děti napíší do sešitu všechna slovíčka, která si pamatují (např. poté, co je seznámíme s novými slovíčky).
 16. Guess – dvojice – děti si napíší do sešitu slova, která budou popisovat. Druhý dané slovo musí uhodnout.
 17. What did you do yesterday? Dvojice, děti mají druhému povídat 2 min. o tom, co dělaly včera. Pak výměna. Nakonec každý řekne, co si o spolužákovi zapamatoval.
 18. A story game – děti mají papíry. Každý na papír napíše např. podstatné jméno, přehne a pošle sousedovi. Ten napíše např. sloveso, pošle dalšímu, který napíše příslovečné určení místa atd. Můžeme psát i půlky vět, např. (If I am at home……I will be happy) atd. Nakonec si přečteme příběh
 19. Slova začínající písmenem... – hrajeme ve skupinách, nebo dvojicích. Napiš co nejvíc slov začínajících písmenem…. (přídavných jmen, sloves apod)
 20. Slova ze skupiny – napiš co nejvíc slov vztahujících se ke slovu… (např. Family, Hobby, Food apod) v urč. časovém limitu.
 21. Dvě pravdy, jedna lež – otázky ano, ne
 22. Popis spolužáka – jeden žák odejde za dveře, ostatní ho co nejpřesněji popíší – oči, vlasy, co má na sobě atd.
 23. Domeček – jednotlivci /jako členové družstev) jsou u tabule. Učitel jim střídavě pokládá libovolné otázky (zaměřené na procvičovanou látku). Za každou správnou odpověď si žák smí na tabuli nakreslit jednu část svého domečku.
 24. Kimovka – žáci si po krátkou dobu (např. 1min) prohlíží obrázek, nebo předměty, či slova z tabule. Pak je učitel zakryje.
 25. A translator – jeden žák mluví pouze česky, druhý pouze anglicky a třetí jim tlumočí. Situace např. jeden je anglický turista a hledá autobusové nádraží
 26. I think a thing – žák si myslí vybere v místnosti urč. věc a prozradí jen počáteční písmeno. Ostatní otázkami: „What colour has it got? Is it bigger then my book…? hádají .
 27. Making up a story – děti sedí v kruhu. Učitel řekne první větu příběhu, např. „There was a man.“ a další doplňují příběh „This man was mad.“ etc
 28. Where is the dishwasher? There is a sink in the middle of the kitchen unit. In the left kkorner there is a cooker and between the sink and the cupboard there is a fridge. Where is the dishwasher?
 29. Letter story – vymyslet historku na bísmeno S, P….

PDF: Aktivity_v_hodine_anglictiny_bez_pripravy

CC BY-NC-SA 4.0 Aktivity v hodině angličtiny bez přípravy by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.