On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Minulý čas – pravidelná slovesa


Tvorba minulého času u pravidelných sloves

cíl: seznámit s tvorbou minulého času u pravidelných sloves, důraz na výslovnost koncovky

 1. vysvětlení tvorby minulého času jednoduše přidáním koncovky -ed
 2. vyzkoušet slovesa s koncovkou z pracovního listu tvoření minulého času – He waited for a bus….
 3. vysvětlit výslovnost
 4. celá třída: doplnění cvičení What did Hanry do yesterday?
 5. Dvojice: opětné doplnění cvičení
 6. Samostatná práce: napsat věty
 7. Dvojice: ptát se spolužáka, např. Did you wait for the bus yesterday? Odpověď: Yes, I did. / No, I didn´t.
 8. Vysvětlení, že po didn´t je sloveso bez přípony
 9. HW: napsat celou větou: I waited for a bus and my friend didn´t wait for a bus….

 


 

Minulý čas pravidelných sloves

Minuly_cas_u_pravidelnych_sloves

 

What did Hanry do yesterday?

 1. wait for the bus
 2. travel by bus
 3. visit his grandmum
 4. play tennis
 5. phone to his friend
 6. listen to music
 7. clean his room
 8. practise his English
 9. watch TV

 

What did you do yesterday? Ask your friends.

 Did you wait for the bus? Yes, I did. /No, I didn´t.

           you    Your friend
Wait for the bus
Travel by car
Visit your grandmum
Play P.C. games
Phone to your friend
Listen to music
Practise your English
Watch TV
Clean your room

 

Write the sentences:

I waited for the bus yesterday. My friend didn´t wait for the bus.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

PDF: Minuly_cas_u_pravidelnych_sloves

CC BY-NC-SA 4.0 Minulý čas – pravidelná slovesa by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.