On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Triky na zapamatování slovíček

Brainstorming

– žáci si k danému tématu vybavují vhodnou slovní zásobu.

Myšlenkové mapy

– tzv. „spidergrams“, jsou ideální také v propojení s prací se slovníkem, kdy jsou žáci „nuceni“ pracovat na zadaném úkolu samostatně

Pětilístek

– jakýsi kaligram, který lze využít při práci ve dvojicích, skupinách, ale i u práce individuální.

žáci mají na 5 řádků pod sebou napsat slova podle vzorce tak, aby z nich bylo možno sestavit shrnutí celého tématu hodiny
hodiny:

  1. řádek: podstatné jméno – téma
  2. řádek : dvě přídavná jména – vyjadřují popis, vlastnosti, charakteristiku
  3. řádek: tři slovesa – odpovídají na to, co se s tématem děje nebo co dělá
  4. řádek: čtyřslovný výraz nebo věta – vyjádření vlastních pocitů k tématu
  5. řádek: jedno podstatné jméno, slovo stejného nebo podobného významu, které shrnuje podstatu tématu

např. text nebo poslech o sopkách:

58

Výukové metody a materiály
volcanoes
red hot
explode burn smoke
huge natural fiery furnace
hell

Práce s obrázkem

žáci pracují ve dvojicích,
první si vybere jeden obrázek, který popíše a druhý
má za úkol mezi téměř totožnými obrázky najít přesně ten, který jeho kolega zvolil.

Projekt

– „komiks“, powerpointová prezentace (pozor na plag iátorství)

Didaktické hry

– křížovky, osmisměrky, domino, pexeso, slovní fotbal, vymýšlení co největšího počtu slov na dané počáteční písmeno, bingo, scrabble,

http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html
http://www.hangman.learningtogether.net/
http://www.manythings.org/hmf/

Výuka dramatem

– scénky na zadané téma
na letišti, nádraží atd.), pohádky (Roald Dahl – Little Red Riding Hood).
. The Blackboard Jungle,
Jack the Ripper nebo The Lord of the Flies.

Pop songs

Výukové metody a materiály

Pro začátečníky
Wonderful World – Sam Cooke
Zadání: napište co nejvíce vyučovacích předmětů, které se v písni objeví.
Diana – Paul Anka
Zadání: během poslechu zjistěte následující údaje: Je žena, o níž se zpíva, mladší nebo starší než interpret? Je si zpěvák jistý, že jej má ráda?
I Still Haven’t Found What I’m Looking For – U2
Zadání: doplňte správné tvary sloves uvedených v závorce (předpřítomný nebo minulý čas)
El Condor Pasa – Simon and Garfunkel
Zadání: sestavte (podle poslechu) text písně rozstříhaný po verších na kouscích papíru
Enjoy The Silence – Depeche Mode
Zadání: dopište slova písně (podle poslechu), k dispozici máte pouze první písmena slov (podle pokročilosti lze některá obtížnější slova ponechat celá)

Tom’s Diner – Susan Vega (pozor, slovo „diner“ neznamená „dinner“, ani
se stejně nevyslovuje – zde lze použít výše zmiňovanou motivační fintu „není to překlep?“
Zadání: doplňte podle poslechu druhou polovinu každého verše.

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) – Nancy Sinatra
Přepište celý text píšně pouze podle poslechu
Před začátkem poslechu lze u všech písní zahrát hru BINGO – na tabuli napíšete napřeskáčku určitý počet slov 15-20 vybraných náhodně z písně
Žáci si do sešitu (na papír) nakreslili tabulku 3×3 kolonky a do ní vepsali 9 slov (do každého políčka jedno)

www.zkola.cz – komunikační hodiny http://eeyore.uh.c
procvičování:
www.helpforenglish.cz/cz/testy
www.learn4good.com
www.usingenglish.com/quizzes/228.html
HotPotatoes, o kterém se více dozvíte
na http://hotpot.uvic.ca

http://projekty.osu.cz/synergie/dok/opory/bilanova-metodika-vyuky-anglickeho-jazyka-na-2-stupni-zs-a-ss.pdf

PDF: Dalsi_hry

CC BY-NC-SA 4.0 Triky na zapamatování slovíček by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.