On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Role plays

role plays

_________________________________________________________________________________

  1. an english teacher´in your class checking english homeworks (učitel angličtiny kontroluje dú)
  2. a pupil who didn´t do your homework – make excuses (žák, který neudělal dú a vymlouvá se, aby učitelka nevolala rodiče do školy)

  1. mum saying to her child GOOD NIGHT and wants him to go to bed (maminka říká dítěti dobrou noc a chce, aby šlo spát)
  2. child who would like to watch TV, because there is something great (dítě se chce dívat na TV, protože je tam něco super)

  1. friend who needs to help with the homework (kamarádka, která chce pomoct s úkolem)
  2. friend who doesn´t have time (kamarádka, která nemá čas)

  1. a shop assistant who is very angry with her boss and unpolite to everyone (prodavačka, která je velmi naštvaná na svého šéfa a nezdvořilá na všechny)
  2. a customer who wants to ask the shop assistant for help to find something (zákazník, který chce se optat prodavačky a pomoct něco najít)

  1. sister who wants to borrow a mobile phone from her brother (sestra, která si chce půjčit mobil od bratra)
  2. brother who doesn´t want to give his mobile phone to his sister (bratr, který nechce dát svůj mobil sestře)

 PDF: Role_plays

CC BY-NC-SA 4.0 Role plays by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.