On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Food

cíl: rozšíření slovní zásoby, vazba THERE IS, THERE ARE, SOME, ANY

FOOD

materiál: Pracovní list pro každé dítě

vocabulary: a cooker, a fridge, a freezer, a table, a chair, a sink, a pantry, a cupboard, a bottle, grapes, sausages, oranges, jam, cheese, eggs, bread, a bottle of whine, mushrooms, cookies, bananas, joghurt, butter, corn flakes, biscuits

  1. procvičení slovíček
  2. Procvičení fráze Is there any…? a odpovědi: Yes, there is. Are there any…? Yes, there are.
  3. food battleship: hra je obdobná lodím – každé dítě má celý list nakopírovaný u sebe. Projedeme s dětmi znovu slovíčka –potraviny i místa, kam se dají uložit (označená obdélníčkem).
  4. Děti pracují ve dvojici, NESMÍ SI VIDĚT DO PAPÍRŮ. Pro zjednodušní si děti očíslují potraviny v čísly 1-8. Jedno dítě ve dvojici je A, druhé B. To, co je A si umístí potraviny z části A do kuchyně, do určených obdélníčků. To, které je B, si umístí potraviny z části B do kuchyně, do určených obdélníčků.
  5. Pak se vzájemně ptají a zjišťují, kam umístil protihráč potraviny. Takže dítě A se ptá dítěte B Is there any bottle of whine on the table? Pokud dítě B má víno na stole, odpoví „Yes, there is“ a hráč A hraje znovu. Pokud ne, odpoví „No, there isn´t“ a v tom případě hraje hráč B.

FOOD

 PDF: FOOD

CC BY-NC-SA 4.0 Food by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.