On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Meeting people

cíl:  tvořit jednoduché otázky a odpovídat na ně

Meeting people

 1. Could I ask you a question?

materiál:  míček, pracovní list pro každého
slovíčka:   Could I ask you a question? How do you spell that? Could you repeat it, please? Could you tell me your e-ail adress? Have you got a nickname? What is your surname?
at, dot
spelling

 1. žáci v kroužku, postupně si předávají míček. Ten, kdo má míček říká cokoliv o sobě, např. I like animals. My favourite colour is blue. My surname is Mikulecká atd.
 2. Otázky: žáci si balónek hází. Kdo hodí, ptá se jakoukoliv otázku, kdo chytá, odpovídá a poté hází. Každý smí držet balónek max. do 10 vteřin, pak vypadává. Otázky typu: What is your name? What is your hobby/telephone number/e-mail…..Have you got…..
 3. vyplnit první část pracovního listu – my first name, surname, nickname, e-mail….
 4. společně připravit otázky na first name, surname….atd, napřed jen ústně, pak dát čas. limit a napsat. Kontrola, kdo má vše správně?
 5. ptej se tří spolužáků, odpovědi zapisují. Používají fráze: Could you tell me…..? How do you spell that?

 

First name
Nickname
Surname
e-mail adress
telephone number
age
brothers and sisters
hobby

 

How do you spell that?
Could you repeat it, please?
Could you tell me your e-mail adress?
Have you got a nickname?

 

 1. Make questions:

first name, surname
nickname
emai adress and telephone
age
brothers and sisters
hobby

 

 1. Find out and ask your three classmates:

first name                   surname                       brothers/sisters                      hobby

 1. ___________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________

 PDF: Meeting_people

CC BY-NC-SA 4.0 Meeting people by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.