On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Questions and answers

cíl: správně sestavit otázku a odpověď

Questions and answers

materiál: míček, na papíru napsané otázky, které postupně připevňujeme na tabuli:

How many brothers or sisters have you got?
How many rooms are in your flat?
What animals do you have?
What is your favourite animal?
When do you usually get up?
When do your parents usually come back home?
What do you usually do in the afternoon?
What do your parents usually do in the afternoon?

0. Questions in a circle – házení balónkem. Kdo hází balónek, ptá se na cokoliv. Kdo chytí míč, odpoví a ihned opět tvoří otázku. Míč se nesmí zastavit na déle, než 10 sekund

1. Quessing game: hra vypadá složitě, ale v podstatě je jednoduchá. Když seznámíme děti s přesnými pravidly, tak je výborná na procvičování otázek a odpovědí.

 

Fáze 1:

Učitel se ptá různých žáků, jednoslovné odpovědi zapisuje na tabuli (číslovky po tabuli různě rozmísťuje, nesmí být v řadě za sebou, ale např. šikmo, dole, nahoře atd:

  • How many brothers or sisters have you got, Pepo? (2)
  • How many rooms are in your flat? (4)
  • What animals have you got? (cat)
  • What is your favourite animal? (horse)
  • When do you usually get up? (7)
  • When do your parents usually come back home? (4)
  • What do you usually do in the afternoon? (PC games)
  • What do your parents usually do in the afternoon? (watch TV)

 

Fáze 2:

Učitel připravuje děti na správné kladení otázek, a tak vyvolává ty samé děti, jako předtím : „Pepo, Have you got two brothers?“ (na tabuli napíše začátek otázky: Have you got…?) Pepa: „yes, I have“ atd.

 

Fáze 3:

Hra ve dvojicích: Učitel se ptá dětí „How many brothers or sisters have you got?“ (otázky visí na tabuli na připravených papírech), každé dítě si píše do sešitu vlastní JEDNOSLOVNOU odpověď do sešitu. NESMÍ SI VZÁJEMNĚ KOUKAT DO SEŠITŮ. Odpovědi nepíší žáci popořadě, ale tak jako předtím učitel různě přeházeně, aby soused musel hádat. Mají-li děti jednoslovné odpovědi napsané, vymění si sešity a hádají odpověď, např. Rabbit, 2, 6, … – Have you got a rabbit? Have you got 2 brothers or sisters? Do you get up at six?

 PDF: Questions_and_answers

CC BY-NC-SA 4.0 Questions and answers by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.