On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

What is your mother´s job?

What is your mother´s job?

cíl: procvičení 3. osoby č.j. , jobs, přivlastňování

slovíčka: Could you tell me… Could you say me… mother´s name, father´job, jobs, look after

materiál: domino na http://www.toolsforeducators.com/dominoes/people.php, napsaná strategická slova z bodu 4, která budeme postupně připevňovat na tabuli (psaním na tabuli zbytečně ztrácíme náš drahocenný čas a děti se při tom nudí. Připevňování připravených slov je dynamické a navíc na nic nezapomeneme)

 1. brainstorming – jobs: a nurse, a driver, a teacher, a doctor, a secretary, a clerk, a farmer, an accountant, IT specialist, a worker, a bricklayer, a carpenter, a shop assistant, a manager, an actor, a hairdresser, a cook
 2. popisuji povolání, děti píší do sešitů, co to je. Např. He goes by bus every day and he stops at a station to take you to school. This person has got a driving licence. (a driver)

  This person prepares you lunch at a school canteen. This person can prepare you food that you like – spaghetty, pasta, rice… (a cook)

  This person works with animals like cows, horses, sheep. He or she also usually can drive a tractor. (a farmer)

  This person looks after sick people in the hospital. This is usually a woman who helps to the doctors. (a nurse)

  This person also works in a hospital and if you are ill you visit him or her. (a doctor)

 1. kontrola správnosti.
 2. Na tabuli strategická slova, např.: go by bus, stop at a station

  a school canteen, prepare food

  work with animals, drive a tractor

  look after sick people

  work in the hospital

 1. děti tvoří věty – popis povolání, s důrazem na 3.osobu č.j. – He goes by bus, She works in a school canteen…
 2. Vytvořené domino na http://www.toolsforeducators.com/dominoes/people.php do dvojic
 3. děti sestaví domino – výsledek je kruh a poté povolání popisují – This is a doctor. He works in a hospital….
 4. příprava půdy pro další aktivitu. Učitel se ptá dětí: Could you tell me what is your mother´s / father´s/ sister´s name? a zároveň zapisuje na tabuli mother´s …. her – her name is ….
  father´s …….his – his name is
 1. A questionnaire: Práce ve skupinkách 6-8 dětí. Vzájemně se ptají a zapisují si získané údaje:

  Could you say me what is your mother´s name? What is her job?

  Could you tell me what is your father´s name? What is his job?

  What is your sister/ brother´s name? What is her/his job?

 1. Vyhodnocení dotazníku – děti povídají o spolužácích: Alena´s mother is Jana. She is a nurse….

 PDF: What_is_your_mother_s_job

CC BY-NC-SA 4.0 What is your mother´s job? by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.