On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Find someone who

Find someone who

cíl: procvičení základních konverzačních frází spolu se slovesem TO HAVE, spellování

práce ve skupině po 10 lidech

slovíčka: abeceda, číslovky, an expensive car

 

hra se hraje ve skupině 10 lidí. Každý dostane svojí malou kartičku se změněnou identitou. Nikdo si neukazuje kartičky. Cílem hry je co nejvíce si pokonverzovat, ne opisovat informace. Děti stojí ve skupinkách a ptají se:

Have you got three cats? Have you got…. Když dotazované dítě odpoví „Yes, I have“, pak se ho dál ptá: „What is your name? Can you spell it? How old are you?“

Find someone who has got….

three cats.
one milion dollars in the bank
four houses
three brothers
100 books
an expensive car
5 children
150 fish
three jobs
five euros in the pocket.

Find_someone_who_has_got

PDF: Find_someone_who_has_got

CC BY-NC-SA 4.0 Find someone who by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.