On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

It’s a Long Way to Tipperary

tipperary“It’s a Long Way to Tipperary” is a British music hall and marching song written by Jack Judge (and co-credited but not co-written by Harry Williams (Henry James Williams)) that, allegedly, was written for a 5 shilling bet in Stalybridge, on the 30 January 1912 and performed the next night at the local music hall. Judge’s parents were Irish, and his grandparents came from Tipperary.

Reproduced below are the lyrics to the popular British anthem, It’s a Long Way to Tipperary.
Easily one of the most popular anthems sung by soldiers on the way to the Western Front during the early enthusiasm of summer 1914, the song was written by Jack Judge and Harry Williams some two years earlier in 1912.
Three versions of the song are available here; the first was recorded by John McCormack in 1914; the second was recorded by the American Quartet with Billy Murray, also in 1914; and the third was recorded in January 1915 by Albert Farrington.

Use the player above to listen to all three versions.

English

 

Český překlad
(pokud možno doslovný, i když by to jinak znělo česky mnohem lépe)
Up to mighty London came
An Irish lad one day,
All the streets were paved with gold,
So everyone was gay!
Singing songs of Piccadilly,
Strand, and Leicester Square,
‘Til Paddy got excited and
He shouted to them there:
1) Až do mocného Londýna přišel
irský mladík jednoho dne,
Všechny ulice byly dlážděny zlatem,
Tak každý byl veselý!
Zpíval písně z Piccadilly,
Strandu a Leicester Square,
Až se Irčan nadchnul a
zazpíval jim tam:
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Je dlouhá cesta přede mnou.
Je dlouhá cesta do Tipperary
K nejsladší dívce, co znám!
Sbohem, Piccadilly,
Loučím se, Leicester Square!
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Ale mé srdce je právě tam.
2)
Paddy wrote a letter
To his Irish Molly O’,
Saying, “Should you not receive it,
Write and let me know!
If I make mistakes in “spelling”,
Molly dear”, said he,
“Remember it’s the pen, that’s bad,
Don’t lay the blame on me”.
2)
Irčan napsal dopis
svojí irské Molly O’,
Slovy: “Pokud bys tohle nedostala,
napiš a dej mi to vědět!
Jestli dělám chyby v pravopisu,
Molly drahá”, říkal tam,
“Pamatuj, že to je pero, co je dělá,
Nedávej vinu mně”.
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square,
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Je dlouhá cesta přede mnou.
Je dlouhá cesta do Tipperary
K nejsladší dívce, co znám!
Sbohem, Piccadilly,
Loučím se, Leicester Square!
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Ale mé srdce je právě tam.
3)
Molly wrote a neat reply
To Irish Paddy O’,
Saying, “Mike Maloney wants
To marry me, and so
Leave the Strand and Piccadilly,
Or you’ll be to blame,
For love has fairly drove me silly,
Hoping you’re the same!”
3)
M olly napsala úpravnou odpověď
irskému Paddy O’,
slovy: “Mike Maloney chce
vzít si mne, a tak
opusť Strand a Piccadilly,
Nebo Ty budeš na vině,
Protože láska mě pěkně pobláznila,
Doufám, že Tys na tom stejně!”
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly,
Farewell Leicester Square,
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Je dlouhá cesta přede mnou.
Je dlouhá cesta do Tipperary
K nejsladší dívce, co znám!
Sbohem, Piccadilly,
Loučím se, Leicester Square!
Je dlouhá cesta do Tipperary,
Ale mé srdce je právě tam.
S přidaná v 1. světové válce:
4)
That’s the wrong way to tickle Mary,
That’s the wrong way to kiss!
Don’t you know that over here, lad,
They like it best like this!
Hooray pour le Francais!
Farewell, Angleterre!
We didn’t know the way to tickle Mary,
But we learned how, over there!
4)
T o je špatný způsob, jak pobavit Mary,
to špatný způsob líbání !
Nevíš, že tady mladíku,
To mají nejraději takto!
Hurá po francouzsky!
Loučíme se, Anglie!
Nevěděli jsme, jak pobavit Mary,
Ale naučili jsme se to tady!

Zdroj vytvořil Martin Tlustý

CC BY-NC-SA 4.0 It’s a Long Way to Tipperary by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.