On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Speaks on Nuclear Weapons and World Peace

A. Einstein
Skip to Einstein on peace

AEinsteinEinstein’s voice — on the Holocaust “Today, the physicists who participate in watching the most formidable and dangerous weapon of all time… cannot desist from warning and warning again: we cannot and should not slacken in our efforts to make the nations of the world and especially their governments aware of the unspeakable disaster they are certain to provoke unless they change their attitude towards each other and towards the task of shaping the future. We helped in creating this new weapon in order to prevent the enemies of mankind from achieving it ahead of us. Which, given the mentality of the Nazis, would have meant inconceivable destruction, and the enslavement of the rest of the world…

English
Ella Fitzgerald Louis Armstrong
Český překlad
(pokud možno doslovný, i když by to jinak znělo česky mnohem lépe)
1) Today, the physicists who participate in watching the most formidable and dangerous weapon of all time…
cannot desist from warning and warning again:
1) Dnes, fyzikové, kteří se účastní na sledování nejstrašnější a nejnebezpečnější zbraně všech dob…
nemohou přestat ve varování a varování znovu a znovu:
2) we cannot and should not slacken in our efforts to make the nations of the world and especially their governments aware of the unspeakable disaster they are certain to provoke unless they change their attitude towards each other and towards the task of shaping the future.
2) nemůžeme a neměli bychom polevit ve svém úsilí učinit aby národy světa a speciálně jejich vlády si uvědomily nevyslovitelnou atastrofu, kterou určitě vyprovokují pokud nezmění svůj postoj jeden k druhému a vůči úkolu formování budoucnosti.
3) We helped in creating this new weapon in order to prevent the enemies of mankind from achieving it ahead of us. 3) My jsme pomohli ve vytvoření této nové zbraně abychom zabránili tomu, aby toho nepřátelé lidstva nedosáhli dříve než my.
4) Which, given the mentality of the Nazis, would have meant inconceivable destruction, and the enslavement of the rest of the world… 4) Což by, při mentalitě Nacistů, znamenalo nepředstavitelnou destrukci a zotročení zbytku světa…

Zrcadlový text vytvořil Martin Tlustý

Albert Einstein

CC BY-NC-SA 4.0 Speaks on Nuclear Weapons and World Peace by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.