On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Yesterday

“Yesterday” is a song by English rock band the Beatles written by Paul McCartney (credited to Lennon–McCartney) first released on the album Help! in the United Kingdom in August 1965.

“Yesterday” is a melancholy ballad about the break-up of a relationship.

English
McCartney’s vocal and acoustic guitar.

Český překlad

 

 
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday.
Včera se všechny moje starosti zdály tak vzdálené
teď to vypadá jako by ale zůstaly tady
ach, věřím ve včerejší den.
Suddenly, I’m not half to man I used to be,
There’s a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.
Náhle nejsem zdaleka takový, jaký jsem býval
kolem mě se rozprostřel nějaký stín
ach včerejší den uplynul tak náhle.
Why she had to go I don’t know she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.
Proč musela odejít, nevím neřekla mi to
řekl jsem něco špatného jak toužím po včerejším dni.
Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
Včera byla láska podobna jednoduché hře
teď potřebuji místo, kam bych se schoval
ach, věřím ve včerejší den.
Why she had to go I don’t know she wouldn’t say.
I said something wrong, now I long for yesterday.
Proč musela odejít, nevím neřekla mi to
řekl jsem něco špatného jak toužím po včerejším dni.
Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.
Včera byla láska podobna jednoduché hře
teď potřebuji místo, kam bych se schoval
ach, věřím ve včerejší den.

Překlad:   Jiří Kupr
Zdroje:     Wikipedie.org Ujdeto.cz  Musicpleer.biz

CC BY-NC-SA 4.0 Yesterday by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.