On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Adjectives

cíl:              rozšíření slovní zásoby


materiál: pracovní listy, slova napsaná na lístcích na tabuli

vocabulary: big, small, cheap, expensive, clean, dirty, easy, difficult, fast, slow, good, bad, long, short, near, far, new, old, nice, horrible, right, wrong, same, different, beautiful, ugly, fair, dark, fat, thin, happy, sad, hot, cold, old, young, strong, weak, angry, hungry, ill, thirsty, tired

 

  1. učitel ukazuje slovíčka na napsaných lístečkách a očekává slova opačného významu, opposites: big….. děti doplní (small), cheap…. atd
  2. mime a word – dítě před tabuli, vezme si od učitele lístek s přídavným jménem a pantomimicky vyjadřuje. Možné jako hra dvou týmů proti sobě.
  3. pracovní list – 1. část
  4. vysvětlení 2. stupně přídavných jmen – učitel předvádí, děti doplňují – bigger, older atd.
  5. Hra find someone who is:

older then you,younger then you taller then you, more hungry then you, lives nearer to the school, has better mark from the last test, atd.

děti chodí po třídě a ptají se každého na jinou otázku a zapisují si jména a jejich odpovědi: How old are you? (např.14), so you are a bit older X much younger then me

How tall are you? How hungry are you? How far from school do you live? What was your mark from the last test? (je vhodné otázky předem nacvičit a nechat na tabuli, aby se správně ptaly)

  1. dokončení pracovního listu

PDF: Adjectives

CC BY-NC-SA 4.0 Adjectives by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.