On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Snow White and seven dwarfs

cíl: vyprávění pohádky v minulém čase

 1. zopakování minulého času sloves:
 2. slovesa roztřídit na pravidelná a nepravidelná, vytvořit z nich minulý čas     be – was, were, have – had, die – died, marry – married, grow up – grew up, hate – hated, ask – asked, answer – answered, call – called, want – wanted, take – took, leave – left, find – found, live – lived, change – changed, go – went, sell – sold, fall – fell, see – saw, kiss – kissed, wake up – woke up
 3. na tabuli slovíčka a obrázky – rozklíčovat (obrázky Sněhurka, skleněná truhla atd)
 4. vyprávění pohádky – využití doplňování dětí, např. Once upon a time there was a …. (naznačit korunu na hlavě, studenti doplní KING)….
 5. Pracovní list 2 – studenti hledají překlad slov
 6. Pracovní list 1 – studenti se snaží doplnit chybějící slova
 7. vyprávění příběhu bez použití pracovních listů (u slabších studentů každý ze skupiny řekne jednu větu, kterou navazuje na vyprávění předchozího. U silnějších studentů si vyprávějí příběh ve dvojici – střídají se a navazují na věty druhého)

 

Once upon a time there was a king and a queen who were very happy. They had a baby so white as a snow and her face was so red that they called her Snow White. Unfortunately, the queen died and the king married again. But the step mother was evil and she didn´n like Snow White. When Snow White grew up, her step mother hated her more and more. Once she asked her magic mirror: „ Who is the prettiest from the world?“ The mirror answered: „You are so pretty, my queen, but Snow White is prettier then you.“ She was really angry. She called for a hunter and wanted from him to kill Snow Whitw. The hunter took Snow White into a deep and dark forrest and left her there. Snow White was frightened, but soon she found a cottage where seven dwarfs lived. The dwarfs were friendly and loved Snow White. Few days later the step mother noticed about Snow White, that she is alive and lives with seven dwarfs in a forrest. She changed herself into an old woman and went to visit her. The step mother sold her poisoned apple and Snow White fell down as dead. The dwarfs left her in a glass chest in the forrest. They wanted to see her. One day a princ went around. He saw the beautiful Snow White in her glass chest and kissed her. Snow White woke up. They lived happily ever after.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­-worksheet 1-______________________________________________________

 

Snow White and seven dwarfs

Snow_White_and_seven_dwarfs_01Once upon a time there was a ________1 and a __________2 who were very happy. They had a baby so white as a snow and her face was so red that they call her _______________3.

Unfortunately, the queen died and the king married again. But the __________4 was evil and she didn´t like Snow White. When Snow White grew up, her step mother hated her more and more.

 

Once she asked her magic _________5: „ Who is the prettiest from the world?“ The mirror answered: „You are so prette, my queen, but Snow White is prettier then you.“ She was really angry. She called for a _________6 and wanted from him to kill Snow White. The hunter took Snow White into a deep and dark _________7 and left her there.

 

Snow_White_and_seven_dwarfs_02Snow White was frightened, but soon she found a ___________8 where seven dwarfs lived. The dwarfs were friendly and loved Snow White. Few days later the _____________9 noticed about Snow White, that she is alive and lives with seven dwarfs in a forrest. She changed herself into an _____________10 and went to visit her. The step mother sold her poisoned ___________11 and Snow White fell down as dead.

The _________12 left her in a glass chest in the forrest. They wanted to see her. One day a ___________13 went around. He saw the beautiful Snow White in her glass chest and kissed her. Snow White woke up. They lived _________14 ever after.

 

 

-Worksheet 2-                                                                                                                                                                                 
Snow_White_and_seven_dwarfs_03

 

 1. Sněhurka      2. sedm                   3. král a    4. otrávené   5. magické  6. skleněná    7. chaloupka
  trpaslíků                královna       jablko        zrcadlo       truhla

_____________________________________________________________________________

 1. Bylo nebylo   9. Dokud nezemřeli, žijí dodnes      10. Naneštěstí     11. hezký, hezčí, nejhezčí

_____________________________________________________________________________

Snow_White_and_seven_dwarfs_04

 

 

Snow_White_and_seven_dwarfs_05

 

Snow_White_and_seven_dwarfs_06

Snow_White_and_seven_dwarfs_07

 

Snow_White_and_seven_dwarfs_08

Snow_White_and_seven_dwarfs_09

Snow White

seven dwarfs

king and queen

poisoned apple

magic mirror

glass chest

cottage

once upon a time

they lived happily even after

unfortunately

pretty – prettierthe prettiest

 PDF: Snow_White_and_seven_dwarfs

CC BY-NC-SA 4.0 Snow White and seven dwarfs by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.