Pro studenty

Nástroje

Who lives where?

[…]

Přítomný čas prostý – 3. osoba

Rozvrh hodin – hra

[…]

Extra English

Boats hunting

hra na procvičení: There is, there are

[…]

A role play – procvičení stupňování přídavných jmen

cíl: procvičení přídavných jmen

[…]

Na prezidenta

[…]

Sammy the snake

[…]

A role play

Na procvičování otázek a odpovědí v minulém čase.

[…]

Our Czech Republic

Domino

[…]