On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

What´s the question?

rychlá „warm up“ aktivita na procvičení otázek:

  • učitel se ptá každého na něco, např. Do you like apples? Where are you from? Are you from the USA? Can you ski? Have you got a mobile phone? Have you been to Prague? Did you watch TV yesterday? atd.
  • na tabuli odpovědi: Yes, I can. No, I don´t. atd
  • studenti vymyslí otázku ke každé odpovědi a napíší otázku na papír (mohou každou otázku zvlášť na papír). Papír potom zmačkají a hodí např. do rohu učebny. Každý si potom vybere zmačkanou kuličku s otázkou, zkontroluje správnost a na otázku zodpoví.

PDF: Whats_the_question

CC BY-NC-SA 4.0 What´s the question? by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.