On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Big Town Game

z www.mes-english.com

Hra na procvičování otázek:  Are you from….?  How old are you? How tall are you? How much do you weigh? How many people are there in your family? When is your birthday? procvičování otázek ve 3.osobě č.j. Does he watch TV on Mondays?….

  1. Základní hra:

Každý dostane kartu a stává se osobou na kartě. Vzájemně se představují partnerovi:

A: Hi, my name is Tom Armstrong. What´s your name?

B: My name is Pam Anders. It´s nice to meet you, Tom.

A: Nice to meet you, too, Pam.

Poté se snaží vyhrát kartu protihráče – Yes/no otázkami se snaží uhodnout informace:

A: Are you from Japan?

B: No, I´m not. Are you from Canada?

A: Yes, I am.

A hráč A prohrává a dává kartu hráči B. Poté se snaží najít dalšího partnera a hrát znovu. Hráči mohou hrát: „rock, scissors and paper“ aby se rozhodli, kdo se ptá první.


  1. Další varianta:)

dvojice skutečných lidí „mluví“ s fiktivními přáteli na kartičkách:

A: Hi, (skutečné jménoB). This is my friend, Tom.

B: Hi, (skutečné jménoA). This is my friend, Pam

A: Where is Pam from?

B: She´s from England. Where is Tom from?

A: He´s from Canada.

„rock, paper, scissors“ (A vyhrává):

A: Does she play tennis on Mondays?

B: No, she doesn´t. Does she watch movies on Mondays.

A: Yes, she does.

V tomto případě B prohrává a dá svojí kartu hráči A. Hráči hrají znovu.


 

  1. varianta v různých časech – přítomnosti, minulosti, budoucnosti:

pracuje se se sedmi slovesy: study, read, clean, work, go to…, play…, watch…, clean – záleží na učiteli, který čas chce procvičit.


 

 

  1. vymýšlení příběhů:

na adrese http://www.mes-english.com/games/bigtown.php je mapa města, kde si mohou studenti zaznamenávat údaje o bydlišti druhých, místě zaměstnání atd. a vymýšlet přiběhy.

 

Zdroj: www.mes-english.com
PDF:         Big_Town_Game
Příloha:                     bigtown1

CC BY-NC-SA 4.0 Big Town Game by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.