On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

A role play – procvičení stupňování přídavných jmen

cíl: procvičení přídavných jmen

  1. Slovíčka: the oldest, the youngest, the tallest, the shortest, the most interesting, the most boring
  2. Otázky:

name: What´s your name?

age: How old are you?

high: How tall are you?

job: What´s your job?

  1. děti ve skupinách po čtyřech se vzájemně ptají 
  2. Ve skupině zjistí odpovědi:

Who is the youngest?

Who is the oldest?¨

Who is the tallest?

Who is the shortest?

Whose job is the most boring?

Whose job is the most interesting?

 

A_role_play-pridavna_jména

 

PDF: A_role_play-pridavna_jména

CC BY-NC-SA 4.0 A role play – procvičení stupňování přídavných jmen by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.