On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Adjectives

[…]

Clothes and shopping

Cíl: rozšíření slovní zásoby. Procvičení rozhovorů v obchodě.

[…]

Directions

Cíl:

seznámení se slovíčky nakreslit jednoduchou mapu na tabuli a procvičit dávání instrukcí přečíst dialog, žáci doplňují vynechaná slova: […]

Shops

Cíl: seznámení s názvy obchodů a předložkami

[…]

Food 2 – some, any

[…]

Food 1 – počitatelná, nepočitatelná

[…]

The world

[…]

Minulý čas

[…]

Minulý čas – Procvičování 1

[…]

Minulý čas – nepravidelná slovesa

[…]