On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Minulý čas pravidelných sloves

Účel:

 • seznámit s tvorbou minulého času u pravidelných sloves
 • vysvětlit výslovnost
 • celá třída: doplnění cvičení What did Hanry do yesterday?
 • Dvojice: opětné doplnění cvičení
 • Samostatná práce: napsat věty
 • Dvojice: ptát se spolužáka, např. Did you wait for the bus yesterday? Odpověď: Yes, I did. / No, I didn´t.
 • HW: napsat celou větou: I waited for a bus and my friend didn´t wait for a bus….

Zdroje:

Program pro vytvoření komiksu http://www.pixton.com/create/comic/1jzh0ywe
Obrázky http://hcmc.uvic.ca/clipart/

 


 

 

Minulý čas pravidelných sloves

10-Minuly_cas_u_pravidelnych_sloves

 

What did Hanry do yesterday? 

 1. wait for the bus
 2. travel by bus
 3. visit his grandmum
 4. play tennis
 5. phone to his friend
 6. listen to music
 7. clean his room
 8. practise his English
 9. watch TV

 

What did you do yesterday?  Ask your friends.

 Did you wait for the bus?  Yes, I did. /No, I didn´t.

10-Minuly_cas_u_pravidelnych_sloves_02

Write the sentences:

 

I waited for the bus yesterday. My friend didn´t wait for the bus.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

PDF: 10-Minuly_cas_u_pravidelnych_sloves

CC BY-NC-SA 4.0 Minulý čas pravidelných sloves by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.