On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Minulý čas – nepravidelná slovesa

 Metodika:

  • seznámení s nepravidelnými slovesy
  • společné doplnění příběhu se správnými tvary sloves. Slovesa napsat na tabuli
  • ve dvojicích opětné přečtení příběhu
  • Umíš vyprávět příběh zpaměti?

 

 

Použité zdroje:

Obrázky:         Žebřík http://hcmc.uvic.ca/clipart/, rybník , klíč
Zdroj:              www.helpforenglish.cz

 Minulý čas  –  Nepravidelná slovesa 3. lekce

12-Minuly_cas-nepravidelna_slovesa

 

Read about Jack´s bad day:

12-Minuly_cas-nepravidelna_slovesa_02 12-Minuly_cas-nepravidelna_slovesa_03 12-Minuly_cas-nepravidelna_slovesa_04
A ladder pond keys – drop the keys

 

Yesterday I /have/ ____________a bad day. I/be/ _________at school.
I /eat/__________my lunch at the school canteen and /leave/___________school.
I /go/__________home, but I /forget/____________ my keys at school.
I /go/ __________back to school but nobody /is/ _____________there.
I /steal/ ___________the ladder and /go/_________up the window.
I /take/_________my keys and /go/_________down the leader. Suddenly I dropped my keys to the pond.
I /take/___________my cloth off and I /swim/_________for the keys. It started raining and I /be/ __________very wet.

 

Try to tell this story

PDF: 12-Minuly_cas-nepravidelna_slovesa

CC BY-NC-SA 4.0 Minulý čas – nepravidelná slovesa by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.