On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

The world

World

Materiál navazuje na učebnici  Project 2, 3rd edition by Tom Hutchinson, 5. lekce

 

Metodika:

 • seznámení s novou slovní zásobou 5. lekce
 • vysvětlení nových slovíček a výslovnosti
 • nedívej se do listu a napiš za 2 min. co nejvíce slovíček, která si pamatuješ z této lekce.
 • Na tabuli nakreslit myšlenkovou mapu pouze s hlavními body a nechat je žáky doplnit
 • Procvičení číslovek a výslovnosti mm, cm, m, km
 • Rozdíl mezi slovy high, deep, wild a procvičení číslovek
 • Otázky k úvaze, jak daleko je….
 • Adjectives: stupňování příd. jmen, výjimky a procvičení

 

Zdroje:

Program          Xmind,
obrázky           http://hcmc.uvic.ca/ hora, řeka

 


The world

17-The_world_01

 

A.  Read it:

10cm, 100m, 1000km, 15mm, 150m, 1500m, 155km, 1050m

 

B.  Choose the right answer:

17-The_world_02

 1. How high is the mountain?
 2. How wild is the mountain?
 3. How wild is the river?
 4. How deep is the river?

 

C.  A nswer the questions:

 1. How far is it from Pilsen to Přeštice?
 2. How wild is the river Uhlava?
 3. How wild is the river Uhlava?
 4. How far is it from Pilsen to Klatovy?

 


 

 

The adjectives

17-The_world_03

 

 

 

17-The_world_04

 

 

PDF: 17-The_world

CC BY-NC-SA 4.0 The world by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.