On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Test 1.lekce – lehčí

6.ročník

 

Test 1.lekce

Name:______________________
Surname:____________________
Class:_______________________
Date:________________________

Max. 41 bodů __________________

1. Answer:
What is your name?____________________________________________

How old are you?______________________________________________

How are you?_________________________________________________

Where do you live?_____________________________________________

How often do you do the shopping?_________________________________

How often do you cook the dinner?_________________________________

How often do you vacuum the floor?________________________________

max. 14b.__________

…………………………………………………………………………………………………

 

2. Utvoř kladnou větu:
Ex.  I / like / History. I like History.

Jessica / start / school at nine o´clock._____________________________________

I / play / tennis on Saturdays.____________________________________________

max. 2b_____________

 

3. Utvoř zápornou větu:
Ex. I / like/ History.   I don´t like History.

Jessica / start school at nine o´clock.______________________________________

I / play tennis on Saturdays. _____________________________________________

max. 2b_____________

4. Utvoř otázku:
You / like / History. Do you like History?

Jessica / start school at nine o´clock?______________________________________

You / play tennis on Saturdays?__________________________________________

max. 2b_____________

 

5. Napiš datum, jak ho říkáme
Ex. 10/5  The tenth of May

9/11____________________________________________________________

23/3____________________________________________________________

31/6____________________________________________________________

max. 6b__________

…………………………………………………………………………………………………..

 

6. What is it? Napiš slovo anglicky a jeho český význam
Wehn_____________________________

Awth______________________________

Heerw_____________________________

Ywh______________________________

max.8b____________

………………………………………………………………………………………………

 Test_1_lehci_6t1l Across – rovnoběžně
1. úterý
5. pátek
6. středa
7. pondělí
Down – dolů
2. sobota
3. čtvrtek
4. neděle

 max.7b________

PDF: Test 1-lehčí

CC BY-NC-SA 4.0 Test 1.lekce – lehčí by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.