On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

02 – Beth´s party – preposition

 Beth´s party – prepositionThey are going away _______ the weekend.
They are going ________ a wedding.
My parents have left me in the house ______ my own.
I knocked it _______ my hand.
It fell _______ the table.
They were driving ________ the motorway.
They turned ________ and came __________.
Beth:  Take everyone __________ the kitchen.
Mum: I left the present _______ the kitchen.
Beth:  OK, I´ll get it _________ you…Oh no!!!
 Beth´s party – předložkyJedou pryč na víkend.
Jedou na svatbu.
Moji rodiče mě nechali doma samotného.
Rozbil jsem to rukou.
Spadlo to ze stolu.
Jeli po dálnici.
Otočili se a vrátili se zpět.
Beth: Vezmi všechny do kuchyně.
Mum: Nechala jsem dárek v kuchyni.
Beth: OK, já ti to podám…Ó, neee!!!

 Beth´s party – preposition

They are going away _______ the weekend.
They are going ________ a wedding.
My parents have left me in the house ______ my own.
I knocked it _______ my hand.
It fell _______ the table.
They were driving ________ the motorway.
They turned ________ and came __________.
Beth:  Take everyone __________ the kitchen.
Mum: I left the present _______ the kitchen.
Beth:  OK, I´ll get it _________ you…Oh no!!!

  Beth´s party – předložky

Jedou pryč na víkend.
Jedou na svatbu.
Moji rodiče mě nechali doma samotného.
Rozbil jsem to rukou.
Spadlo to ze stolu.
Jeli po dálnici.
Otočili se a vrátili se zpět.
Beth: Vezmi všechny do kuchyně.
Mum: Nechala jsem dárek v kuchyni.
Beth: OK, já ti to podám…Ó, neee!!!

PDF: 02-Beths_party_prepositions

CC BY-NC-SA 4.0 02 – Beth´s party – preposition by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.