On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Seznam nepravidelných sloves

ztratit lose lost lost
odejít, opustit, nechat leave left left
mít have had had
spát sleep slept slept
najít find found found
rozbít brake broke broken
koupit buy bought bought
říkat say said said
vyprávět tell told told
sedět sit sat sat
vyrábět, dělat make made made
řídit drive drove driven
ukrást steals stole stolen
zapomenout forget forgot forgotten
jíst eat ate aten
kousnout bite bit bitten
vzít take took taken
mluvit speak spoke spoken
dát give gave given
jít go went gone
plavat swim swam swum
běhat run ran run
přijít come came come

 

Seznam_nepravid_sloves

Across

2.plaval
4. rozbil
5. zapomněl
7. měl
9. přišel
11. chtěl
13. ztratil

Down

1. dal, dával
2. ukradl
3. odešel
4. kousl
6. shrábnul
8. říkal
10. běhal
12. vzal

PDF: Seznam_nepravid_sloves

CC BY-NC-SA 4.0 Seznam nepravidelných sloves by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.