On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Whenever, Wherever

ShakiraShakira Isabel Mebarak Ripoll

born 2 February 1977 is a Colombian singer, songwriter, dancer, and record producer. Born and raised in Barranquilla, she began performing in school, demonstrating Latin American, Arabic, and rock and roll influences and belly dancing abilities. Shakira’s first studio albums, Magia and Peligro, failed to attain commercial success in the 1990s; however, she rose to prominence in Latin America with her major-label debut, Pies Descalzos(1996), and her fourth album, Dónde Están los Ladrones? (1998).

Shakira entered the English-language market with her fifth album, Laundry Service. Its lead single, “Whenever, Wherever,” became the best-selling single of 2002.   Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakira  MP3: mp3goo.com

 

 

Whenever, Wherever

English Český překlad
 Lucky you were born that far away so
We could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign land for
The lucky fact of your existence
Baby I would climb the Andes solely
To count the freckles on your body
Never I could imagine there were only
Ten million ways to love somebody
Štěstí, že ses narodil tak daleko, takže
Bychom si oba mohli dělat legraci ze vzdálenosti
Štěstí, že mám ráda cizí zemi pro
Šťastnou skutečnost tvé existence
Zlato, sama bych vystoupala na Andy
Abych spočítala pihy na tvém těle
Nikdy bych si nedokázala představit, že bylo jen
Deset miliónů způsobů jak někoho milovat
 Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le
Can´t you see
I´m at your feet
 Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le
Co nevidíš
Ležím ti u nohou
Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
 Kdykoliv, kdekoliv
Je nám souzeno být spolu
Já budu tam a ty budeš na blízku
A to je nabídka, můj milý
 Thereover, hereunder
You´ll never have to wonder
We can always play by ear
But that´s the deal my dear
 Tam nahoře, tady dole
Nikdy se nebudeš muset ptát
Vždycky můžeme improvizovat
Ale to je nabídka, můj milý
 Lucky that my lips not only mumble
They spill kisses like a fountain
Lucky that my breasts are small and humble
So you don´t confuse them with mountains
Lucky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And these two eyes that for no other
The day you leave will cry a river
 Štěstí, že mé rty jen nemumlají
Rozlévají polibky jako fontána
Štěstí, že moje prsa jsou malá a skromná
Takže si je nespleteš s horami
Štěstí, že mám nohy silné jako má matka
Abych se mohla běžet ukrýt když potřebuju
A tyhle dvě oči nejsou pro nikoho jiného
V den kdy odejdeš, vypláčou řeku
 Le ro le le lo le Le ro le le lo le
At your feet
I´m at your feet
 Le ro lo le lo le Le ro lo le lo le
U tvých nohou
Jsem u tvých nohou
 Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
 Kdykoliv, kdekoliv
Je nám souzeno být spolu
Já budu tam a ty budeš na blízku
A to je nabídka, můj milý
 Thereover, hereunder
You´ll never have to wonder
We can always play by ear
But that´s the deal my dear
 Tam nahoře, tady dole
Nikdy se nebudeš muset ptát
Vždycky můžeme improvizovat
Ale to je nabídka, můj milý
 Le ro le le lo le
Le ro le le lo le
Think out loud
Say it again
 Le ro lo le lo le
Le ro lo le lo le
Přemýšlej nahlas
Řekni to znova
 Le ro lo le lo le lo le
Tell me one more time
That you´ll live
Lost in my eyes
 Le ro lo le lo le lo le
Řekni mi ještě jednou
Že budeš žít
Ztracen v mých očích
 Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
 Kdykoliv, kdekoliv
Je nám souzeno být spolu
Já budu tam a ty budeš na blízku
A to je nabídka, můj milý
 Thereover, hereunder
You´ve got me head over heels
There´s nothing left to fear
If you really feel the way I feel
 Tam nahoře, tady dole
Dostal jsi mě úplně celou
Nezbylo tu nic k obavám
Jestli opravdu cítíš to co já
 Whenever, wherever
We´re meant to be together
I´ll be there and you´ll be near
And that´s the deal my dear
 Kdykoliv, kdekoliv
Je nám souzeno být spolu
Já budu tam a ty budeš na blízku
A to je nabídka, můj milý
 Thereover, hereunder
You´ve got me head over heels
There´s nothing left to fear
If you really feel the way I feel
 Tam nahoře, tady dole
Dostal jsi mě úplně celou
Nezbylo tu nic k obavám
Jestli opravdu cítíš to co já

PDF:  Whenever_Wherever_song
MP3:  Whenever, Wherever            

CC BY-NC-SA 4.0 Whenever, Wherever by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.