On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Test – 1.lekce A

 9.ročník

Test 1.lekce A

Max. 34 points __________________

Name:_________________

Surname:_______________

Class:__________________

Date:__________________

 

1. Vocabulary:

porcelánový pes_______________________, od roku 2001________________________

šikana_______________________________, oběť_______________________________

vyměnit______________________________, vrátit peníze_________________________

max.6points_______________

 

2. Oppositesz rámečku vyber slova protikladná

shy   stupid   slim   clever   funny   boring   confident   overweight

 

1.________________________________    2.______________________________________

3.________________________________    4.______________________________________

 

max. 4points_________________

 

3. Past tensetranslate these sentences

 1. Byl jsem v Praze._______________________________________________________
 2. Oni nebyli v Plzni.______________________________________________________
 3. Byli jste doma?_________________________________________________________
 4. Jedl jsem těstoviny._____________________________________________________
 5. Nepil jsem kávu._______________________________________________________
 6. Viděl jsi hrad?_________________________________________________________

 

max. 6points__________________

4. Present perfecttranslate these sentences:

 1. Už jsem byl v Japonsku._________________________________________________
 2. Už jsem jedl chobotnice._________________________________________________
 3. Ještě jsem neletěl v letadle._______________________________________________
 4. Ona si zlomila nohu.____________________________________________________
 5. Můj bratr už mluvil anglicky._____________________________________________
 6. Oni ještě nepsali úkol.___________________________________________________

max. 6points_________________

5. Dialogues – listen to this dialogue and complete it:

A: Can I __________________1 ?
C: Yes, I bought these_______________2 yesterday. They´re a present for my day, but they´re ______________________3 .

A: Would you like to _____________________4 them or have a refund?
C: I would like to exchange them.

A: OK. What _____________5 do you want?
C: Ten, please…. if you´ve got it.

A: Just a moment…. Yes, here you are. Size then.
C: Thank you very much.

A: _________________6 . I hope syour father likes them.
C: Thanks. Bye.
A: Goodbye.

max. 6points________________

 

6. Translate the missing words from excercise

1.____________________________            2._________________________________

3.____________________________            4._________________________________

5.____________________________            6._________________________________

max. 6points__________________

PDF: Test_1_lecke_A

CC BY-NC-SA 4.0 Test – 1.lekce A by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.