On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

 9.ročník

Test 1.lekce B

Max. 34 points __________________

Name:_________________

Surname:_______________

Class:__________________

Date:__________________

1. Opposites – doplň slova protikladná a přelož je

 

   clever           funny            confident           overweight

 

1.shy      X ___________________              2.slim    X  ____________________________

3.boring X ___________________               4.stupid X  ____________________________

 

max. 4 points_________________

 

2.Past tensetranslate these sentences

 1. Byla jsem doma._______________________________________________________
 2. Oni nebyli v Praze._____________________________________________________
 3. Byli jste ve škole?______________________________________________________
 4. Díval jsem se na TV.____________________________________________________
 5. Nepil jsem kávu._______________________________________________________
 6. Viděl jsi ten film?_______________________________________________________

 

max. 6points__________________

 

 

 1. Present perfect translate these sentences:
 1. Už jsem byl v Itálii._____________________________________________________
 2. Už jsem se učil.________________________________________________________
 3. Ještě jsem nenapsal domácí úkol.__________________________________________
 4. Ona si zlomila nohu.____________________________________________________
 5. Můj bratr už řídil auto.___________________________________________________
 6. Oni to ještě neviděli .___________________________________________________

max. 6points_________________

4. Dialogues – complete the sentences with the words in the box:

on    Here    help   receipt    Can    refund   wrong   Just   problem   terrible   here  about   change

 

 1. Would you like to ____________it?
 2. Yes, _____________you are.
 3. I´m sorrry_______________that. What ´s the ____________________?
 4. Can I_______________you?
 5. No, thank you. __________I have a __________________?
 6. __________ a moment. ___________´s your money.
 7. It´s making a ______________noise.
 8. I bought this hairdryer_______________Saturday, but there´s something__________with it.
 9. Have you got the__________________?

 

max. 9points________________

 

5. Put the sentences in exercise 4 in the correct order to make a dialogue:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________

7._____________________________________________________________________

8._____________________________________________________________________

9._____________________________________________________________________

 

max. 9points__________________

 

PDF: Test_1_lecke_B

CC BY-NC-SA 4.0 by Rostislav Mikulecky is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.