On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Test 1.lekce C

 9.ročník

Test 1.lekce C

Max. 34 points __________________

Name:_________________

Surname:_______________

Class:__________________

Date:__________________

 

1. What´s wrong? – complete the sentences

The key ______________________________

The window___________________________

The lamp______________________________

The sausages___________________________

Test_1_lecke_C

 

 

 

 

 max. 4 points_____________

 

2. Translate these words:

 

handsome_____________________, confident__________________________

overweight____________________, clever_____________________________

mean_________________________, honest____________________________

 

max. 6 points______________

 

3. Past tensetranslate these sentences

 1. Byla jsem doma._______________________________________________________
 2. Oni nebyli v Praze.______________________________________________________
 3. Byli jste ve škole?______________________________________________________
 4. Díval jsem se na TV.____________________________________________________
 5. Nepil jsem kávu._______________________________________________________
 6. Viděl jsi ten film?_______________________________________________________

 

max. 6points__________________

 

 

4. Present perfecttranslate these sentences:

 1. Už jsem byl v Itálii._____________________________________________________
 2. Už jsem se učil.________________________________________________________
 3. Ještě jsem nenapsal domácí úkol.__________________________________________
 4. Ona si zlomila nohu.____________________________________________________
 5. Můj bratr už řídil auto.___________________________________________________
 6. Oni to ještě neviděli .___________________________________________________

 

max. 6 points_________________

 

5. Dialoguescomplete the sentences with the words in the box:

 

on    Here    help   receipt    Can    refund   wrong   Just   problem   terrible   here  about   change
 1. Would you like to ____________it?
 2. Yes, _____________you are.
 3. I´m sorrry_______________that. What ´s the ____________________?
 4. Can I_______________you?
 5. No, thank you. __________I have a __________________?
 6. __________ a moment. ___________´s your money.
 7. It´s making a ______________noise.
 8. I bought this hairdryer_______________Saturday, but there´s something__________with it.
 9. Have you got the__________________?

 

max. 9 points________________

 

PDF: Test_1_lecke_C

CC BY-NC-SA 4.0 Test 1.lekce C by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.