On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Test – 3. lekce B

 6.ročník

Test 3.lekce B

Max. 28 bodů __________________

Name:_________________

Surname:_______________

Class:__________________

Date:__________________

1. Přelož: 

  1. včera__________________________________________________________
  2. před měsícem____________________________________________________
  3. minulé pondělí___________________________________________________

max.3body_____________

 

2. What did you do yesterday? Odpověz celou větou podle skutečnosti:

  1. (watch TV) I watched TV / I didn´t watch TV.
  2. (have a shower)________________________________________________________
  3. (eat meat)_____________________________________________________________
  4. (write my homework.)___________________________________________________

Max.3 body_____________

3. Utvoř otázky:

 

   Did they wait for the train?                                                   They waited for the train.

a.__________________________________        We arrived at the airport.

b.__________________________________        A man chcecked our passports.

c.__________________________________         We waited fot our suitcases.

d.__________________________________         We followed our mum.

Max. 4 body_____________

 

4. Co dělal John včera? Popiš obrázky v minulém čase:

13_3_lekce_test_B __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________


Max. 3body_________________

 

5. Doplň nepravidelná slovesa do tabulky:

Nepravidelná slovesa: infinitiv minulý čas příčestí
Jít
zapomenout
odejít
koupit
běhat

Max. 15 bodů_____________

 

PDF: 13_3_lekce_test_B

CC BY-NC-SA 4.0 Test – 3. lekce B by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.