On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Test – 3. lekce B

 6.ročník

Test 3.lekce C

Max. 28 bodů __________________

Name:_________________

Surname:_______________

Class:__________________

Date:__________________

 

1. Přelož:  

  1. včera__________________________________________________________
  2. před týdnem____________________________________________________
  3. minulou středu__________________________________________________

 

max.3body_____________

 

2. What did you do yesterday? Odpověz celou větou podle skutečnosti:

  1. (watch TV) I watched TV / I didn´t watch TV.
  2. (have breakfast)________________________________________________________
  3. (go by bus)___________________________________________________________
  4. (play tennis)___________________________________________________________

 

Max.3 body_____________

3. Utvoř otázky:

Did they wait for the train?                                                   They waited for the train.

a.__________________________________        He travelled by plane.
b.__________________________________        She cooked dinner.
c.__________________________________        We waited for a bus.
d.__________________________________        They wrote their homework.

 

Max. 4 body_____________.

 

4. Co dělal John včera? Popiš obrázky v minulém čase:

14_3_lekce_6t_test_C (call)__________________________________________________
(swim)________________________________________________
(walk)_________________________________________________

 

 Max. 3body_________________

 

 5. Doplň nepravidelná slovesa do tabulky:

Nepravidelná slovesa: 

infinitiv minulý čas příčestí
jíst
plavat
psát
mít
řídit

 

Max. 15 bodů_____________

 

PDF: 14_3_lekce_6t_test_C

CC BY-NC-SA 4.0 Test – 3. lekce B by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.