On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Opakování A.

Climate change

Revision of the fifth lesson A

1. Přelož slovíčka:

globální oteplování__________________    sucho___________________________
odlesňování________________________   oxid uhličitý_____________________
elektrárny__________________________   znečištění________________________
skleníkové plyny____________________    ledovce__________________________
pevná paliva________________________   životní prostředí___________________

2. A crossword:

dvouslovná slova jsou s pomlčkou (ta je zastoupena jedním políčkem)

doplň slova: drought, power stations, global warming, ice caps, rainforests, pollution, greenhouse Gates, deforestation, hurricanes, fossil fuels

Opakovani_A_8T5L

 

Across
1. The Earth is getting hotter
2. when there is no rain for a long time
8. coal, oil and gas
9. These produce electricity 
Down
1. gases that trap the Sun´s heat
3. the tropical forests
4. chemicals in the air and water
5. cutting down a forest
6. the tropical forests
7. the ice in the Arctic and Antarctic

 

3. passive – vytvoř věty v pasivu

 

Power stations burn fossil fuels. –    Fossil fuels are burnt by power stations.
Farmers burn down the forests.       _______________________________________________
Forests make most of the world´s rain._____________________________________________
Deforestation kills millions of animals._____________________________________________
Aeroplanes produce 3%of greenhouse Gates.________________________________________
Grennhouse gases trap the Sun´s heat._____________________________________________
Global warming produces extreme weather._________________________________________

 

4. nepravidelná slovesa – doplň všechny chybějící tvary nepravidelných sloves:

být be was/were been
létat
burn
drank
come
prodat
wake
hurt
gone
jíst
keep
spoke
seen
plavat
win
sent

 

PDF: Opakovani_A

CC BY-NC-SA 4.0 Opakování A. by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.