On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Ghost dialogues in a town

A: Promiňte, kde můžu najít nádraží?
B: Go straight on and at the first crossroad turn right.
A: Je to daleko?
B: No, it isn´t. It is about five hundred metres.
A: Kde můžu koupit lístky?
B: The tickets you can buy in the machine at the stop.
A: Kolik stojí lístek?
B: It is cheap. It is about two euros.
A: Excuse me, where can I find the station?
B: Jděte rovně a na první křižovatce zahněte doprava
A: Is it far?
B: Ne, není. Je to asi 500metrů.
A: Where can I buy the tickets?
B: Lístky můžete koupit v automatu na zastávce.
A: How much is the ticket?
B: Je levný. J e to asi 2 eura.
C:  Promiňte, jak se dostanu na náměstí?
D: Yes, it isn´t far. Go to the supermarket and turn left. And ask there.
C: OK, takže půjdu k supermarketu a zahnu do prava
D: No, go to the supermarket and turn left.
C: V pořádku. Děkuji mockrát.
D: Not at all.
C: Excuse me, please, how can I get to the square?
D: Ano, není to daleko. Jděte k supermarketu a zahněte do leva. A zeptejte se zde.
C: OK, so I will go to the supermarket and turn right?
D: Ne, půjdete k supermarketu a zahnete do leva.
C: All right, thank you very much.
D: Není zač.
E: Promiňte, můžete mi pomoci?
F: Yes, of course. What do you need?
E: Potřebuji se dostat do tramvajové stanice číslo dvě.
F: The tram station number two, let me see. Yes, it is quite far. Go by this bus for four stops.
E: Takže pojedu autobusem 4 zastávky?
F: Yes, and then you will get off and ask for tram number two.
E: Děkuji moc a hezký den.
F: Not at all. Have a nice day too.
E: Excuse me, please, can you help me?
F: Ano, samozřejmě. Co potřebujete?
E: I need to get to the tram station number two.
F: Tramvajová stanice číslo dvě. Počkejte chvíli. Ano, to je docela daleko. Jeďte autobusem 4 zastávky.
E: so, I will go by this bus for four stops?
F: Ano, a pak vystoupíte a zeptáte se na tramvaj číslo dvě.
E: Thank you very much and have a nice day.
F: není zač. Také hezký den.

PDF: 14-ghost_dialogy_ve_meste

CC BY-NC-SA 4.0 Ghost dialogues in a town by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.