Pro studenty

Nástroje

Nepravidelná slovesa 2.část

Nepravidelná slovesa 1. část

Minulý čas pravidelných sloves – záporné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty

Minulý čas pravidelných sloves – kladné věty […]