On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

5. třída – procvičování 1.-2. lekce

1. Answer these questions (zodpověz otázky):

 1. What´s your name? ____________________________________________________
 1. How are you? ________________________________________________________
 1. How old are you? ______________________________________________________
 1. Where are you from? ___________________________________________________
 1. Have you got any brothers or sisters?_________________________________________

 

2. Sloveso TO BE: doplň tabulku

+                                                                            –                                                             stažený tvar

I am I am not I´m not
You    
he    
she    
it    
we    
they    

 

Já jsem ______________________________    ty jsi _____________________________________

On je________________________________     ona je ____________________________________

To je ________________________________    my jsme ___________________________________

Oni jsou ______________________________

 

3. Přivlastňovací zájmena:

I – my                                   This is ___________name. (moje)          

You –                                    What´s ___________ name? (tvoje)

He –                                      She is _______sister (jeho)

She  –                                    It is ____________dog. ( její)

It –                                         _________name is Mut. (tohoto – jméno psa)

We –                                     We are in _________garden (naší).

They –                                   These are _________children. (jejich)

Moje ___________________                    tvoje ______________________             jeho ______________

Její ____________________                     naše ______________________              jejich _____________

 

4. Vytvoř otázky:

 1. this / your / dog? Is this your dog?
 2. he/ friendly? _______________________________________________________
 3. what / his name? ___________________________________________________
 4. this / your sister? ___________________________________________________
 5. you / from Slovakia? _________________________________________________
 6. these / your parents? _________________________________________________

V otázce dáváme na začátek _________ nebo __________. 

Před tím může být  WHAT__________ WHERE _____________WHO__________.

Např. Jak se jmenuješ? ____________________________

Odkud jsi? _____________________________________

Kdo je to? _______________________________________

 

PDF: Procvcovani_1.-2._lekce

CC BY-NC-SA 4.0 5. třída – procvičování 1.-2. lekce by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.