On-Line procvičování

On-Line přípravy pro učitele

Nástroje

Jak na minulý čas

 1. Seznámit s pravidly tvorby minulého času
 2. Nepravidelná slovesa s písničkou

 

 1. Hra – jeden řekne větu, např. I swam yesterday. Druhý řekne: I didn´t swim tennis yesterday, but I went to the ZOO.
 2. Find someone who – hra pro skupiny nebo celou třídu. Při hře mluvit pouze anglicky. Ověřit si, že se děti umí správně zeptat na zadané činnosti (Did you play…?). Ke každé činnosti najít jednoho člověka, který odpoví „Yes, I did.“ a jeho jméno si zapsat.

Napsat na tabuli:

Find someone who:

played P.C. games yesterday
went by bus yesterday
saw a headmaster yesterday
slept from 9 o´clock yesterday
came home at 3PM yesterday
ran in the park yesterday

 1. Hra „Lodě“ – Did Dan listen to the radio yesterday?

 

Past tense (minulý čas)

I worked yesterday.
I didn´t work yesterday.
Did you work yesterday?
I went home.
I didn´t go home.
Did you go home?

 

 1. Otevřel jsem okno.___________________________________________________
 2. Včera jsme si hráli s počítačem.__________________________________________
 3. Oni včera studovali.__________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Neotevřel jsem okno._________________________________________________
 2. Včera jsme si nehráli s počítačem.________________________________________
 3. Oni včera nestudovali.________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Otevřel jsi okno?____________________________________________________
 2. Hráli jsme si včera s počítačem?__________________________________________
 3. Studovali oni včera?__________________________________________________

 

 

PDF: Minuly_cas-nepr_slovesa

CC BY-NC-SA 4.0 Jak na minulý čas by Alena Mikulecká is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Comments are closed.